Handelsbetingelser


Disse forretningsbetingelser gælder for alt salg af kurser,
 konferencer og rådgivning fra NIBIS Konsulenternes hjemmeside, www.nibis.dk.

Forretningstransaktioner er reguleret af markedsføringsloven, persondataloven, e-handelsloven og kreditkøbsloven.

Tilmelding til klassekurser, online kurser og e-Læring
Tilmeldingen er bindende ved modtagelsen af ordrebekræftelse på den e-mailadresse, der er oplyst ved tilmeldingen. Der tages forbehold for udsolgte eller aflyste kurser.

Betalingsbetingelser
Faktura for kursusplads eller virksomhedskursus fremsendes umiddelbart efter tilmelding eller bestilling. Denne stiles til den faktureringsadresse, som er oplyst ved tilmeldingen. Betalingsfristen er 14 dage netto.

Rådgivningsopgaver faktureres efter forbrug eller til en aftalt fast pris. Betalingsbetingelserne er 30 dage.

Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 250,-.

Framelding
I forbindelse med framelding til klassekurser eller aflysning af firmakurser gælder følgende:

  • Framelding/aflysning mere end 4 uger før. 1. kursusdag er omkostningsfrit, og det fulde beløb krediteres.
  • Ved framelding/aflysning 2-4 uger før 1. kursusdag betales 50% af kursusbeløbet, og resten krediteres.
  • Ved framelding/aflysning mindre end 14 dage før 1. kursusdag betales 100% af kursusbeløbet.

Framelding foregår skriftligt via e-mail til info@nibis.dk
Ved udeblivelse – uanset årsag – refunderes kursusbeløbet ikke.

Flytning til et andet klassekursus
Ved ønske om flytning af en kursustilmelding gælder følgende:

  • Flytning mere end 4 uger før 1. kursusdag er omkostningsfrit. Ønskes flytning mindre end 4 uger før kursusstart, faktureres et administrationsgebyr på kr. 2.500,-. Ved flytning frafalder retten til framelding/aflysning, og tilmeldingen/kurset kan ikke længere annulleres. 
  • 2 uger inden kursusstart kan kursuspladsen/firmakurset ikke længere flyttes.
  • Ved pludselig opstået sygdom kan kursuspladsen overdrages til en kollega.

Ønske om flytning skal meddeles NIBIS Konsulenterne skriftligt via e-mail til info@nibis.dk 

Aflysning
Vi bestræber os på at gennemføre alle kurser. Men vi forbeholder os ret til at aflyse eller flytte kurser grundet utilstrækkelig antal deltagere, ved undervisers sygdom, eller lignende tvingende omstændigheder. Aflysning af et kursus kan forekomme indtil 7 dage før 1. kursusdag. I tilfælde af aflysning vil kursusdeltageren blive tilbudt plads på et senere tilsvarende kursus, hvis muligt. Afviser kursusdeltageren dette, bliver det fulde kursusbeløb krediteret.

Hvad er inkluderet i NIBIS Konsulenternes kurser?
Hos NIBIS Konsulenterne er alle kurser inklusive undervisning, herunder digitale præsentationer og forplejning. Kursusmaterialer eftersendes via mail. Hvis det ønskes at medbringe evt. ISO standarder til undervisningen, skal disse anskaffes for egen regning.

Klager og indsigelser
Hvis du ønsker at klage over vores kurser, vores service eller andre forhold, beder vi dig gøre det skriftligt på e-mail til info@nibis.dk Vi bestræber os på at besvare din henvendelse så hurtigst som muligt, og senest indenfor 2 hverdage.

Rettigheder
NIBIS Konsulenterne har ejendomsretten og alle andre rettigheder (herunder ophavsret og copyright) til alle kursusmaterialer.

Kursusmaterialer må alene bruges af den enkelte kursist og må ikke deles, kopiers eller på anden måde bruges i forbindelse med offentlig fremvisning eller i sammenhænge, der kan være i konkurrence med NIBIS Konsulenternes forretning.