Proceskonsulent og projektleder

Hold projekterne på rette spor

Har I gang i flere it-projekter i kommunen – og har I brug for en interim projektleder til at styre et eller flere af dem? 

Eller kunne I bruge en ekstern proceskonsulent til at få udviklingsprojekter godt på vej?

NIBIS Konsulenterne tilbyder at stå for enkelte projekter i kommuner, eller holde det forkromede overblik for jeres interne projektledere.

Hold projekterne på sporet med en interim projektleder

Realisér gevinster gennem metodisk proces- og projektledelse

Få hjælp fra foranalyse og behovsafdækning til kontrakt og implementering

Sådan er samarbejdet med din eksterne projektleder

Vores faglige udgangspunkt for at lede og drive it-projekter er funderet i principperne i PRINCE 2. 

Principperne bliver naturligvis tilpasset til jeres arbejdsmetoder. 

I arbejdet trækker jeg både på mine erfaringer indenfor procesfacilitering og metodeværket fra design thinking, hvilket hjælper os frem til et godt mål.

Læs mere om NIBIS Konsulenternes faglige baggrunde her. 

Dem har NIBIS også hjulpet som projektleder

Ishøj Kommune

Overblik over systemlandskabet, styr på GDPR og risikostyring

NIBIS Konsulenterne har løst tre vigtige opgaver for Ishøj Kommune: 

1. Ishøj Kommune har nu overblik over sit systemlandskab.
Alle systemer er registreret centralt i KITOS. Men i løbet af årene er mange systemer blevet overflødige eller erstattet af nye – uden de gamle er blevet udfaset.

Så Ishøj Kommunes digitaliseringsafdeling stillede opgaven: “Kan nogle af vores it-systemer sløjfes, fordi vi ikke bruger dem?”

Svaret var et klart ja!

Der er både bedre systemudnyttelse, bedre overblik for medarbejderne og i sidste ende selvfølgelig også penge at spare ved at gå systemerne igennem.

 

2. Nu har kommunen et GDPR- og it-administrationsgrundlag
Governance og systematik er afgørende, når vi taler databeskyttelse og informationssikkerhed. NIBIS Konsulenterne hjalp Ishøj Kommune med at udarbejde et administationsgrundlag, som passer til deres arbejdsgange.

 

3. Ishøj Kommune har nu en tværgående metode til risikostyring
For at styrke organisationens arbejde med databeskyttelse har NIBIS Konsulenterne udarbejdet en metode, som Ishøj Kommune kan bruge på tværs af organisationen til at risikovurdere it-systemer og behandlingsaktiviteter.

Parallelt er RISMA blevet implementeret, som systemunderstøttelse både til arbejdet med GDPR-relaterede opgaver, til ISMS og til håndtering af sikkerhedsbrud. NIBIS Konsulenterne varetog projektledelsen fra projektbeskrivelse til evaluering af projektet. 

Har I brug for en ekstern projektleder i en kortere eller længere periode? 

Så skriv til os her.

Ofte stillede spørgsmål om projektledelse

Hvor længe er NIBIS tilknyttet som ekstern projektleder eller proceskonsulent? 

Det afhænger helt af opgavens scope – og det er her, vi begynder. 

Før vi laver en aftale, laver vi et scope på, hvor mange ressourcer projektet kræver. Derefter vælger du, om vi skal lave en aftale på et bestemt antal timer om ugen i en given periode, en fleksibel ad hoc-ordning eller en fast pris på et færdigt projekt. 

Du kan læse mere om priser og aftalemuligheder her.

Hvilke typer opgaver løser du som ekstern projektleder eller proceskonsulent i kommunerne? 

Typisk hjælper vi til på nogle af de projekter, som kommunen 1) ikke selv har ressourcer til, men 2) ikke er store nok til, at det giver mening at ansætte en ekstra medarbejder. 

Eksempler på projekter, NIBIS Konsulenterne tidligere har stået for, er: 

  • Klargøring af kommunen til auditering i NSIS 
  • Udarbejdelse af modeller for risikostyring i forhold til GDPR og informationssikkerhed
  • Opsætning af bedre og mere retvisende dashboards i Schultz Fasit 
  • Overblik over systemlandskabet med anbefalinger til, hvilke systemer der eventuelt kan spares væk

Er du i tvivl, om vi kan løfte dit it-projekt?

Så er du velkommen til at kontakte os helt uforpligtende på info@nibis.dk.

Hvorfor skal du (overveje at) bruge en ekstern projektleder? 

Du kan bruge en ekstern projektleder, når du har større udviklingsprojekter, men gerne vil skåne dine interne medarbejdere for ekstra arbejdsbyrder. 

Ofte kræver større udviklingsprojekter noget ekstra samtidig med, at driften skal køre. Det kan tærre på ressourcerne. 

NIBIS Konsulenterne er specialiseret i netop it-projekter i kommunerne. Det giver dig en sikkerhed for, at regler og procedurer bliver overholdt, at “vandfaldsprojekter” bliver oversat til leverandørens oftest agile metode og at projektet opnår fremdrift. 

Få hjælp fra en ekstern projektleder

Kontakt os for en snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer i mål med en proces, et projekt eller projektprogram.

NIBIS Konsulenterne

Lysalleen 532A
4000 Roskilde

Mail: info@nibis.dk
Telefon: 51 80 44 25 (Nina)

Nibis kontor